SHOPPING CART
dazzle-carΌροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Το site αυτό ανήκει αποκλειστικά και κύρια στην εταιρεία DAZZLE . Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που ακολουθούν, οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα και το δίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται η μεταφορά , η διανομή ή η αποθήκευση υλικού που παραβιάζει τους νόμους ή τους κανονισμούς του Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε: υλικό που προστατεύεται από το δικαίωμα δημιουργού (copyright), το εμπορικό σήμα (Trademark), πνευματική ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται χωρίς εξουσιοδότηση και υλικό που είναι άσεμνο ή δυσφημιστικό.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα, όπως τα κείμενα, τα έγγραφα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα λογότυπα κ.τ.λ. , αποτελεί περιουσία της DAZZLE ή των προμηθευτών περιεχομένου αυτής και προστατεύεται από τους νόμους περί προστασίας και πνευματικής ιδιοκτησίας του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διανομή οποιονδήποτε στοιχείων αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους και υπόκειται σε αστικές και ποινικές κυρώσεις. Δεν μπορείτε να τροποποιείτε, να χρησιμοποιείτε ή να μεταβιβάζετε τις πληροφορίες για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό. Είστε υπεύθυνοι να τηρείτε όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).

Επιτρέπεται να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μέσω του υπολογιστή σας ή να εκτυπώσετε αντίγραφα αποσπασμάτων αυτής, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση μόνο για τον σκοπό της μελέτης και ανάλυσής τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά.

Η επωνυμία Dazzle Show car promotions και τα λογότυπα της Dazzle show car promotions είναι εμπορικά σήματα της Dazzle και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Κάθε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα είναι μόνο για την γενική πληροφόρηση σας και δεν απευθύνεται στην ικανοποίηση τυχόν ειδικών απαιτήσεων σας. Ειδικότερα το περιεχόμενο δεν αποτελεί κάποια μορφής συμβουλή, υπόδειξη ή δέσμευση της Dazzle και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη γραπτή συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της.

Η Dazzle καταβάλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Λαμβανόμενης και της παγκοσμιότητας του Διαδικτύου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς παραλείψεις, λάθη, καθυστερήσεις και χωρίς ιούς. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Dazzle για οποιουδήποτε είδους ζημιά τυχόν προκληθεί στον χρήστη της ιστοσελίδας με αφορμή την χρήση αυτής. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, εκτίμηση και αξιολόγηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Dazzle διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, ενώ οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στον διαδικτυακό μας τόπο.

ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να τα πληροφορηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και εν συνεχεία κάνοντας ‘κλικ’ στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται <<ως έχουν>> χωρίς καμία, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.

Αν και θεωρούμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνεστε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.

Η Dazzle δε θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόμενες ζημιές που σχετίζονται με τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή δόλο της Dazzle συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών ευθυνών που τυχόν προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία της παρούσας ιστοσελίδας ή από την ύπαρξη λαθών, παραλείψεων, ετεροχρονισμένων πληροφοριών ή ανακριβειών στις τιμές και οποιονδήποτε άλλων λαθών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η Dazzle δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Dazzle παρέχει τη δυνατότητα διόδευσης μέσω των άνω ειδικών συνδέσμων με άλλους διαδικτυακούς τόπους αποκλειστικά και μόνο ως ευκολία στους χρήστες της ιστοσελίδας της, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού συνδέσμου δεν υπονοεί επικύρωση από την Dazzle του τρίτου ή του διαδικτυακού τόπου του τρίτου. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Dazzle δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η Dazzle έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

COOKIES

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την ανάγνωση των σελίδων της, πληροφορίες μη προσωπικές μπορεί να συλλέγονται αυτόματα με την μορφή μικρών αρχείων κειμένων (cookies), τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των επισκεπτών της ιστοσελίδας και την διευκόλυνση της χρήσης της. Οι περισσότεροι Internet Browsers αναγνωρίζουν πότε προσφέρεται ένα cookie και σας δίνουν τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε, αν και η απενεργοποίηση αυτή δε σας επιτρέπει να απολαύσετε την ιστοσελίδα στο μέγιστο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ..Η εταιρία, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η εταιρία Dazzle με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρούμενης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

E-MAIL, MAILING LISTS

Όταν μας στέλνετε ένα e-mail, χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ευχαριστήσουμε για τα σχόλιά σας ή για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας ή για να σας παρέχουμε πληροφορίες ή άλλες υπηρεσίες που θέλετε.Αποθηκεύουμε την επικοινωνία σας για την περίπτωση που χρειαστεί να έρθουμε και πάλι σε επαφή μαζί σας. Δεν θα μοιραστούμε ή θα πουλήσουμε ή θα ενοικιάσουμε ή θα εκμισθώσουμε σε τρίτους την προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση για ανάλογη χρήση.*Για να κάνουμε την επικοινωνία με σας πιο αποδοτική, συχνά παίρνουμε επιβεβαίωση ότι ανοίξατε κάποιο e-mail που σας στείλαμε.

NEWSLETTERS

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτύου και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο

Scroll To TopScroll To Top
close